The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 1. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12

1918 seria pomnikowa, list handlowy z warszawy do Wiednia z 23.11.1918, opłata jak za druki, gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3
Mi.2, 3 
300 PLN
13

1918 seria pomnikowa, kartka z Żychlina do Warszawy, słabo odbity stempel prowizoryczny, gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3
Mi.2, 3 
160 PLN
14

1918 seria pomnikowa, 10 fen. na całostce Cp 21 II wysłanej 4.4.1919 ze Zduńskiej Woli na Węgry, gwarancja Korszeń.

Fi.3
Mi.3 
220 PLN
SOLD
15

1919 mieszana frankatura na liście wartościowym z Otwocka z dnia 11.02.1919 do Jedyszyna, gwarancja Korszeń.

Fi.3, 15b I
Mi.3, 12 I 
600 PLN
16

1919 mieszana frankatura wydania w walucie markowej i wydań prowizorycznych z Warszawy z dnia 27.02.1919 do Szwajcarii, na odwrocie stempel odbiorczy Rapperswill 10.04.1919, gwarancja Korszeń.

Fi.4, 13 I
Mi.4, 16 I 
450 PLN
17

1918 seria pomnikowa, 50 fen. silnie przesunięty nadruk.

Fi.5
Mi.5 
40 PLN
18

1918 seria pomnikowa, 50 fen. na liście poleconym, gwarancja Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
540 PLN
SOLD
19

1918 wydanie PP/GGW, 3 fen. nadruk formą drugą, lewy znaczek z błędem "Poczto", niewielkie ślady trzech podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.6a II B8
Mi.6 II 
350 PLN
20

1918 wydanie PP/GGW, 5 fen. nadruk formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja Schmutz.

Fi.7 I B4
Mi.7 I 
55 PLN
SOLD
21

1918 wydanie PP/GGW, 5 fen. nadruk formą pierwszą, prawy znaczek z błędem "Pocata", znaczek bez błędu uszkodzona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.7b I B1
Mi.7 I 
40 PLN
22

1918 wydanie PP/GGW, 5 fen. podwójny nadruk formą pierwszą, ślad po usuniętej podlepce, gwarancja Gryżewski i Schmutz.

Fi.7 I Np
Mi.7 I 
600 PLN
23

1918 wydanie PP/GGW, 5/2,5 fen. nadruk formą drugą, błąd "odwrócone k", gwarancja Schmutz.

Fi.8b II B7
Mi.14 II 
60 PLN
SOLD
24

1918 wydanie PP/GGW, 5/2,5 fen nadruk formą drugą, błąd "Poczto", gwarancja Schmutz.

Fi.8b II B8
Mi.14 II 
60 PLN
SOLD
25

1918 wydanie PP/GGW, 5/2,5 fen. nadruk drugą formą, lewy znaczek błąd "kropka w P", duża podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.8 II B10
Mi.14 II 
40 PLN
26

1918 wydanie PP/GGW, 5/3 fen nadruk formą pierwszą, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Korszeń.

Fi.9c I
Mi.15 I 
45 PLN
27

1918 wydanie PP/GGW, 5/3 fen. nadruk drugą formą , nadruk GGW farbą anilinową, ślady podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.9c II
Mi.15 II 
90 PLN
SOLD
28

1918 wydanie PP/GGW, dwa znaczki 5/3 fen. i 40 fen. na liście poleconym z Grodziska do Zawiercia, prowizoryczny kasownik nadawczy URZĄD POCZTOWY GRODZISK PROWIZORIO i odbiorczy na odwrocie ZAWIERCIE, gwrancja Schmutz.

Fi.9 I, 15b I
Mi.15 I, 12 I 
800 PLN
29

1918 wydanie PP/GGW, 5/3 fen. nadruk podwójny formą pierwszą, gwarancja Schmutz.

Fi.9 I Np
Mi.15 I 
800 PLN
30

1918 wydanie PP/GGW, 10 fen. nadruk drugą formą, prawy znaczek z błędem "rozsunięte ols", lewy znaczek z naturalnym załamaniem oznaczony jako uszkodzony, gwarancja Schmutz.

Fi.10b II B9
150 PLN
SOLD
31

1918 wydanie PP/GGW, 10 fen. nadruk formą drugą, prawy znaczek z błędem "Poczto", duża podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.10c II B8
Mi.8 II 
40 PLN
32

1918 wydanie PP/GGW, 15 fen. na kartce z Warszawy z dnia 1.02.1919 do Koluszek, gwarancja Schmutz.

Fi.11 I
Mi.9 I 
150 PLN
SOLD
33

1918 wydanie PP/GGW, przekaz pocztowy z Jabłonnej z dnia 15.07.1919 do Sanoka, na odwrocie kasownik odbiorczy SANOK 20.07.1919 i lokalne prowizorium PORTO, gwarancja Korszeń.

Fi.12c I, 16c II
Mi.10c I, 13 II 
750 PLN
34

1918 wydanie PP/GGW, 20 fen. nadruk formą drugą, znaczek w kolorze szafirowym, lewy górny znaczek z błędem "odwróconek" bez podlepki, prawy górny znaczek uszkodzona guma po zdjętej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.12bb II B7
Mi.10b II 
500 PLN
SOLD
35

1918 wydanie PP/GGW, 25/7,5 fen. nadruk drugą formą, gwarancja Schmutz.

Fi.13 II
Mi.16 II 
50 PLN
36

1918 wydanie PP/GGW, 25/7,5 fen. nadruk formą drugą, górny prawy znaczek z błędem "wąski odstęp pomiędzy trzecią i czwartą kreską", fotoatest Schmutz.

Fi.13c II B14
Mi.16 II 
1 400 PLN
37

1918 wydanie PP/GGW, 25/7,7 fen. nadruk formą drugą, lewy dolny znaczek z błędem "rozsunięte 25", dolny prawy znaczek z błędem "kropka w P", górne znaczki ślad po podlepce, dolne znaczki z błędami bez podlepek, fotoatest Schmutz.

Fi.13c II B10, B15
Mi.16 II 
1 400 PLN
38

1918 wydanie PP/GGW, przekaz pocztowy ze Słupcy - Kalisz (kasownik prowizoryczny) z dnia 30.03.1919, na stronie frontowej pojedyńczy znaczek i czysto odbity kasownik, na odwrocie 12 znaczków 30 fen., gwarancja Schmutz.

Fi.14b I
Mi.11 I 
1 200 PLN
39

1918 wydanie PP/GGW, 30 fen. nadruk formą drugą, dolny prawy znaczek z błędem "rozsunięte ols", lewy górny znaczek z śladem podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.14b II B9
Mi.11 II 
100 PLN
SOLD
40

1918 wydanie PP/GGW, 40 fen. nadruk formą drugą, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Schmutz.

Fi.15a II
90 PLN
SOLD
41

1918 wydanie PP/GGW, 40 fen. nadruk formą drugą, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja Schmutz.

Fi.15a II
90 PLN
42

1918 wydanie PP/GGW, nadruk formą drugą, lewy znaczek błąd "odwrócone k", oba znaczki lekkie ślady podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.15b II B7
Mi.12 II 
50 PLN
43

1918 wydanie PP/GGW, 40 fen. nadruk formą drugą, lewy znaczek bez podlepki z łędem "podniesione s", prawy znaczek brak gumy na czterech ząbkach, gwarancja Schmutz.

Fi.15b II B6
Mi.12 II 
50 PLN
SOLD
44

1918 wydanie PP/GGW, 40 fen. + 60 fen. na liście wartościowym z Sieradza z dnia 4.2.1919 do Kalisza, oderwany tylny fragment koperty, gwarancja Schmutz.

Fi.15b I, 16c I
Mi.12 I, 13 I 
250 PLN
45

1918 wydanie PP/GGW, 40 fen. nadruk formą drugą, nadruk GGW silnie błyszczący, lewy górny znaczek z błędem "Poczto", oba górne znaczki z podlepką, gwarancja Schmutz.

Fi.15a II B8
250 PLN
46

1918 wydanie PP/GGW, 60 fen. nadruk formą pierwszą, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski" ślad po podlepce, prawy znaczek posiada niewielkie przedziurawienia, gwarancja Schmutz.

Fi.16b I B4
220 PLN
47

1918 pierwsze wydanie lubelskie, gwarancja Kwaśniewski.

Fi.17-19
Mi.17-19 
90 PLN
SOLD
48

1918 pierwsze wydanie lubelskie, 45 hal. nadruk odwrócony, błąd "brak ornamentów", naturalna skaza w papierze widoczna z obu stron znaczka, fotoatest Schmutz.

Fi.19 No B3
Mi.19 
500 PLN
SOLD
49

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczka 3/3 hal. z poz. 17-28.

Fi.20a
Mi.20A 
360 PLN
50

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek 3/3 hal. w czworobloku, ząbkowanie 11,5, gwarancja Schmutz.

Fi.20b
Mi.20B 
360 PLN
SOLD
51

1918 drugie wydanie lubelskie, 3/15 hal. nadruk dwustronny, na stronie gumowanej odwrócony, gwarancja Schmutz.

Fi.21 Ndwo
Mi.21 
340 PLN