The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 1. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11

1919 Przemyśl, lokalnie unarodowiony formularz austriackiej poczty polowej użyty jako kartka do Wiednia 28.V.1919, gwarancja Korszeń.


120 PLN
SOLD