The auction will start on 21.06.2024

Auction 1. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2

1915 austriacka poczta polowa, list wartościowy do Warszawy nadany z Olkusza 7.XI.1915.


220 PLN