The auction will start on 21.06.2024

Auction 1. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
142

1919 wydanie krakowskie, 5 hal. na wycinku przekazu paczkowego nadanego z Rzeszowaznaczek skasowany w urzędzie odbiorczym kasownikiem ROZWADÓW 14.II.19.

Fi.D1
Mi.P1 
150 PLN
143

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka 5 hal. przedruk formą IIA poz. 11-22 kasownik CHRZANÓW 27.I.19 i czworoblok znaczka 25 hal. nadruk formą IIA poz.51-62 kasownik TARNÓW 1 30.I.19, gwarancja Perzyński i Schmutz.

Fi.D1, D6
Mi.P1, P5 
230 PLN
SOLD
144

1919 wydanie krakowskie, 1 kr. porto, nadruk formą IVC typ 2, stan idealny, nakład 80 sztuk, w tym stanie duża rzadkość, gwarancja Schmutz.

Fi.D10
Mi.P8 
12 000 PLN
145

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczka 15 hal. przedruk formą IID poz. 16-28, dolne znaczki bez podlepek, górny z podlepką pozostałe górne drobne załamania, gwarancja Mikstein i Schmutz.

Fi.D3
Mi.P3 
75 PLN
SOLD
146

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka 50/42 hal. nadruk formą pierwszą pozycje 33-44, dwa znaczki z błędem cienkie Z, kasownik TARNÓW 2 10.02.1919, gwarancja Schmutz.

Fi.D9
Mi.P12 
500 PLN
147

1919 prowizoryczny nadruk dopłaty z Liska na znaczku nr. 61 na przekazie pocztowym nadanym z Sanoka.

Fi.Pd 595
60 PLN