The new auction will start soon

Auction 1. WW2 PoW and internment camps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
116

1942 "Dojdziemy", próba w kolorze jasnobrązowym, gwarancja Schmutz.

Fi.1
600 PLN
117

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 1IIax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
500 PLN
118

1942 Woldenberg, znaczek pierwszego wydania z "Wdową" na kartce, gwarancja.

Fi.1
300 PLN
119

1942 Woldenberg, katka z "Wdową" 3u 1Icz2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
300 PLN
120

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 1IIax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
300 PLN
121

1942 Woldenberg, "Wdowa" 2IIcu IICb, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2
120 PLN
122

1942 Woldenberg, "Wdowa" 3IIfu IIBa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3
120 PLN
123

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 9z 3Iaz3, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3
250 PLN
124

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 3u 1Icz2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3
300 PLN
125

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 9y 3Iax3, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3
400 PLN
126

1942 Woldenberg, "Wdowa" 4IIbx2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4
120 PLN
127

1942 Woldenberg, "Wdowa" 4 IAd 1IIau, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4
120 PLN
128

1942 Woldenberg, kartka z "Wdową" 4Iax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4
300 PLN
129

1942 Woldenberg, "Wdowa" 5IIbx2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.5
120 PLN
130

1942 Woldenberg, znaczek z "Wdową" 5IIbx5 na kartce, na odwrocie rysunek ołówkiem ks. Józefa Poniatowskiego na koniu, gwarancja i oznaczenie na znaczku Schmutz.

Fi.5
600 PLN
131

1942 Woldenberg, "Madonna" pocztówka z kasownikiem Wystawy Filatelistycznej, gwarancja Schmutz.

Fi.12
300 PLN
132

1943 Woldenberg, list polecony z dwoma znaczkami po 20 fen. z hetmanem Czarneckim i generałem Sikorskim, kasownik okolicznościowy "Dni Książki", gwarancja Schmutz.

Fi.28, 31
300 PLN
133

1944 Woldenberg, znaczek z olimpijczykiem na karnecie, gwarancja Schmutz.

Fi.41
250 PLN
134

1942 Woldenberg, blok z wystrawy filatelistycznej na liście z kasownikiem okolicznościowym, gwarancja Schmutz.

Fi.Blok 2
600 PLN
135

1942 Woldenberg, całostka "Wdowa", gwarancja.

Fi.Cp 1
700 PLN