Seite:
ergebnisse
Poz# Beschreibung Der Preis Der Kaufpreis
73001811 Księstwo Warszawskie, tzw. ceduła furmańska o wartości 6 groszy, wystawiona 9.XI, lewa strona podklejana; dokument nieczęsto spotykany.

300 PLN

405 PLN

73051832 koperta z listem z Niska do Przemyśla.

250 PLN

260 PLN

73071834 list z treścią z Lublina do Kurowa.

45 PLN

45 PLN

73091834 list z Liska do Wiednia.

70 PLN

70 PLN

73131840 list Nowego Miasta do Łodzi.

50 PLN

61 PLN

73151842 list z Chmielnika do Radomia przez Kielce.

120 PLN

120 PLN

73161842 list z Rzeszowa do Przeworska.

40 PLN

40 PLN

73211849 list z Żarek do Częstochowy.

80 PLN

80 PLN

73251853 list zagraniczny w kopercie wysłany z Warszawy 15.II, adresowany do Clermont-Ferraud, przesyłka od Wrocławia podróżowała koleją przez Berlin, Minden i Deutz (stemple ambulansowe); stemple kraju nadejścia listu: "AUS RUSSLAND" i "PRUSSE - VALENCIENNES", tranzytowy Paryż i odbiorczy 20.II, adnotacje pocztowe (porta), piękny obieg.

400 PLN

400 PLN

73301857 około, strona adresowa listu wysłanego 10.II ze Zwierzyńca do Warszawy, stempelek własnościowy.

50 PLN

50 PLN

73331863 kwit pocztowy na przeslane do Warszawy 5 rubli srebrem.

80 PLN

80 PLN

73341863 list z Wiśnicza do Porąbki przez Brzesko i Bochnię.

40 PLN

40 PLN

73361867 list z Łopatyna do Lwowa.

30 PLN

30 PLN

73531883, list z Brzeźna (Briesen) wysłany 25.IX do miejscowości Plocicz (Hammer) nie doręczony i 26.IX zwrócony do nadawcy.

35 PLN

35 PLN

73571897 list przewieziony ambulansem kolejowym nr 52 relacji Poznań - Insterburg.

60 PLN

60 PLN

73591898 Wrocław - zbiór poczty miejskiej - 2 kartki, 1 list, 4 znaczki.

850 PLN

850 PLN

73801911 kartka do Warszawy nadana w ambulansie kolejowym nr 114 relacji Baranowicze - Białystok.

100 PLN

100 PLN

73851913 widokówka wysłana 21.VIII z Wiednia do Milanówka, fioletowy stempel ambulansowy.

50 PLN

50 PLN

73951923 ambulans kolejowy Hirschberg - Polaun.

30 PLN

30 PLN

73991939 polski znaczek na wycinku z radzieckim stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

60 PLN

60 PLN

74001939 polski znaczek na wycinku z radzieckim stemplem okupacyjnym ze Lwowa.

40 PLN

70 PLN

74061940 polecona kartka ze Lwowa do Rumunii, przedwojenna polska eRka, brak znaczków.

80 PLN

80 PLN

74071955 kartka z internowania w Kazachstanie do Warszawy.

60 PLN

60 PLN

74081956 kartka z internowania w Kazachstanie do Warszawy.

40 PLN

40 PLN

74141860 Królestwo Polskie, znaczek za 10 kop., odcienie jasne na cienkim prześwitującym papierze, piękny stan, gwarancja Falkowski.

1 200 PLN

1 200 PLN

74271960 wydawnictwo polonijne - wystawa filatelistyczna w 100-lecie pierwszego polskiego znaczka.

50 PLN

50 PLN

74291970 wydawnictwo polonijne - wystawa filatelistyczna POLPHILEX w 110 rocznicę wydania pierwszego polskiego znaczka.

50 PLN

50 PLN

74321914 austriacka R-ka z Olkusza.

20 PLN

20 PLN

74391915 znaczek za 4 kr. na wycinku przekazu ze stemplem poczty etapowej 436.

350 PLN

350 PLN

74411915 kartka niemieckiej poczty polowej z Sieradza.

30 PLN

45 PLN

74431915 austriacki znaczek dopłaty na wycinku ze stemplem Kreiskommando w Miechowie.

20 PLN

20 PLN

74471916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", 1 mk. (26:17 otworów) na liście poleconym ofrankowanym wszystkimi (do tej pory wydanymi) znaczkami tego wydania, wysłanym 14.XI z Kowna do Berlina, cenzura, stempel odbiorczy. Ten niezwykle trudny znaczek, jest praktycznie niespotykany na korespondencji (w katalogu Michel brak wyceny).

800 PLN

800 PLN

74481916 seria znaczków gazetowych austriackiej poczty polowej.

10 PLN

20 PLN

74521916 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania dla obszaru pocztowego Głównodowodzącego Armii Wschód.

50 PLN

50 PLN

74581916 austriacki przekaz paczkowy pobraniowy.

80 PLN

80 PLN

74721917 okupacja austro-węgierska, widokówka z Brześcia Litewskiego wysłana 24.X za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (wyróżnik "c"), stempel formacyjny.

30 PLN

29 PLN

74851918 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej.

10 PLN

10 PLN

74871918 okupacja austro-węgierska, wydanie nie wprowadzone do obiegu, z podobizną cesarza Karola, kilka znaczków cień podlepki, pozostałe bez podlepek.

1 700 PLN

1 700 PLN

74951914 znaczki poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

250 PLN

250 PLN

74961914 zalepka legionowa.

45 PLN

45 PLN