Die neu Auktion wird bald beginnen

Auctionen 54. Polen zwischen den Weltkriegen

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
15661

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej, najrzadszy w serii znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 7 h. użyty 18.II.19 w Lublinie.


Mi.P7 
70 PLN
15662

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej, rzadki znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyty 14.II.19 w Pińczowie.


Mi.P12 
80 PLN
15663

1918 projekty Adama Knaufa - zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitki w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 10 fen. - orzeł w koronie w ramce wypełnionej ornamentem roślinnym, 19x22mm, 40 fen. - orzeł w koronie, z prawej husarz z lewej siewca, 22x30mm, 60 fen. - orzeł w koronie, po bokach postacie w długich szatach, 23x30mm, 1 mk. - panorama Warszawy od strony Wisły napis VARSOVIA, 23x30mm; wszystkie projekty piórko na kartonie, niezrealizowane - numer inwentarza Min.Poczt i Tel./F I 359; ślady podlepek, gwarancja Saliker.


2 400 PLN
15664

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Krakowa 2.XII.18 do Ostrawy Polskiej opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.I.1919, na odwrocie stemple odbiorcze..


63 PLN
VERKAUFT
15665

1918 prekursory, przekaz paczkowy do paczki z książkami z Krakowa 13.XII.18 do Cieszyna opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.I.1919.


70 PLN
VERKAUFT
15666

1918 zeszycik z projektami konkursowymi pierwszych polskich znaczków pocztowych, bez strony 8, stan dobry.


1 000 PLN
15667

1918 list polecony z Kielc 22.XI.18 do Czech, opłata austriackimi znaczkami według austriackiej taryfy pocztowej, gwarancja Korszeń.


550 PLN
15668

1918 POLSKA POCZTA / KONIN - cyfry między gwiazdkami, znaczek urzędowy za 200 f. skasowany prowizorycznym kasownikiem w Koninie, gwarancja Krawczyk.

Fi.U9
120 PLN
15669

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

Fi.55-65
Mi.54-64 
75 PLN
15670

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria znaczków z prywatnym ząbkowaniem.

Fi.55-65
Mi.54-64 
150 PLN
15671

1919 wydanie Komisji Rządzącej, czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny z błędem "uszkodzona prawa cyfra 2", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
60 PLN
15672

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny na poz.99 z błędem "uszkodzone A i tło nad tarczą", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
80 PLN
15673

1919 wydanie Komisji Rządzącej, gwarancja Korszeń.

Fi.58
Mi.57 
45 PLN
15674

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.58 B1
Mi.57 
100 PLN
15675

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 10 h., z błędem na poz.73 "uszkodzone A", gwarancja Korszeń.

Fi.59 B
Mi.58 
30 PLN
15676

1919 ZNACZKI WYDANIA KOMISJI RZĄDZĄCEJ UŻYTE NA TERENIE BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO PO OKUPACJI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 25 hal - frankatura wielokrotna, parka pozioma na prawidłowo opłaconym liście poleconym przesłanym 1.III miejscowo w Piotrkowie; znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej z wyróżnikiem "b"; okupacyjna nalepka polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy z wyróżnikiem "e" z dnia 2.III; znaczki tego wydania przeznaczone były dla terenów byłego zaboru austriackiego, ich niefilatelistyczne użycie poza obszarem nominalnego zastosowania jest niespotykane, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.62
Mi.61 
2 000 PLN
15677

1919 wydanie PKL, bardzo rzadka niekatalogowana próba znaczka za 25 h. w kolorze jasnoszarym na białym gładkim sztywnym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P7z
Mi.61 
6 000 PLN
15678

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Jodłowej do Bylic, data nieczytelna.

Fi.63
Mi.59 
50 PLN
15679

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z przesuniętym drukiem koloru czerwonego w prawo, gwarancja Korszeń.

Fi.65
Mi.64 
80 PLN
15680

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
15681

1919 wydanie w walucie koronowej, dwie cięte serie w parkach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
15682

1919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
1 200 PLN
15683

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76 
300 PLN
15684

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
15685

1919 wydanie w walucie koronowej, wieloblok.

Fi.73A
Mi.65 
20 PLN
15686

1919 wydanie w walucie koronowej, parki w różnych odmianach.

Fi.73A
Mi.65 
27 PLN
VERKAUFT
15687

1919 wydanie w walucie koronowej, prawy znaczek z usterką "przecinek nad prawym H".

Fi.73A
Mi.65 
18 PLN
VERKAUFT
15688

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

Fi.73A
Mi.85 
40 PLN
15689

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.73B
Mi.77 
30 PLN
15690

1919 list polecony z Tarnowa 26.VIII.19 do Szwajcarii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.73B, 74B, 76B, 78
Mi.77, 78, 80, 82&nb
40 PLN
VERKAUFT
15691

1919 list z Raciborowic 3.XI.19 do Krakowa, nadawca Urząd Gminy w Batowicach.

Fi.74, 77B
Mi.78, 81 
25 PLN
15692

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w odmianach.

Fi.74A
Mi.66 
40 PLN
15693

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek z usterka "połączona lewe H z cyfra 5".

Fi.74A
Mi.66 
10 PLN
15694

1919 wydanie w walucie koronowej, ośmioblok.

Fi.74A
Mi.66 
20 PLN
VERKAUFT
15695

1919 wydanie w walucie koronowej, czworobloki w różnych odmianach.

Fi.74B
Mi.78 
30 PLN
15696

1919 list z Przemyśla 29.V.19 do Szwajcarii, list źle opłacony według starej taryfy pocztowej 25 zamiast 50 hal., w Szwajcarii pobrano dopłatę, stempel krakowskiej cenzury wojskowej "K3".

Fi.74B, 75B
Mi.78, 79 
70 PLN
VERKAUFT
15697

1919 kartka z Rzeszowa 9,VI.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, całostka z nadrukiem typ 23.

Fi.74B, Cp16xI
100 PLN
15698

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.74 P4
Mi.66 
80 PLN
VERKAUFT
15699

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym.

Fi.74 P4
Mi.66 
140 PLN
15700

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
280 PLN