Die neu Auktion wird bald beginnen

Auctionen 54. Republik Polen ab 1989

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
19590

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa g górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
19591

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
200 PLN
19592

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, trzy znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
350 PLN
19593

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z ukośnym nadrukiem, brak nadruków na trzech znaczkach.

Fi.3105MK
Mi.3253 
300 PLN
19594

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, dwa znaczki bez nadruku.

Fi.3105MK
Mi.3253 
150 PLN
VERKAUFT
19595

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
30 PLN
19596

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
19597

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3105No
Mi.3253K 
120 PLN
19598

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
35 PLN
19599

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
225 PLN
19600

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
210 PLN
19601

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem podwójnym.

Fi.3105Np
Mi.3253DD 
90 PLN
19602

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
19603

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
100 PLN
19604

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z nadrukiem potrójnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
750 PLN
19605

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z szczątkowym drukiem wielokrotnym.

Fi.3121MK
Mi.3269 
720 PLN
19606

1990 wydanie przedrukowe, parka makulaturowa z nadrukiem potrójnym, złamanie.

Fi.3121MK
Mi.3269 
120 PLN
19607

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
19608

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
90 PLN
19609

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K 
30 PLN
19610

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
320 PLN
19611

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z szczątkowym nadrukiem podwójnym.

Fi.3121Np
Mi.3269DD 
80 PLN
19612

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
240 PLN
19613

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97).


42 PLN
19614

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł., z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XIX
Mi.VIII 
900 PLN
19615

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław II Wygnaniec, niedopuszczona do obiegu seria znaczków czystych.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII 
600 PLN
19616

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

Fi.XXX
Mi.VIII 
250 PLN
19617

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
19618

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8 
20 PLN
19619

1991 rocznik kopert FDC.


70 PLN
19620

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.Ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 
30 PLN
19621

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.101
Mi.Bl.115 
700 PLN
19622

1992 Rok historii AK, blok z rzadkim, odmiennym krojem cyfr numeratora i to w unikalnym położeniu odwróconym, odnotowano dziesięć takich bloków, wyłącznie kasowanych (numery 11591-11600), jeden z najrzadszych błędnodruków Rzeczpospolitej Polskiej, fotoatest Schmutz.

Fi.106Is
Mi.120II 
4 000 PLN
19623

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb
150 PLN
19624

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

Fi.3236
Mi.3384 
20 PLN
19625

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).


90 PLN
19626

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 
240 PLN
19627

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 
200 PLN
19628

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

Fi.3289
Mi.3437Zf 
10 PLN
19629

1993 750-lecie praw miejskich Szczecina, parka z pustopolami.

Fi.3295
Mi.3443 
20 PLN