Seite:
Republik Polen ab 1989
Poz# Features Katalog Beschreibung Aktueller Preis
19590

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa g górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

1 000 PLN
19591
Fi.3105 Mk
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

200 PLN
19592

Fi.3105MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, trzy znaczki bez nadruku.

350 PLN
19593
Fi.3105MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z ukośnym nadrukiem, brak nadruków na trzech znaczkach.

300 PLN
19594

Fi.3105MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy sześcioblok z nadrukiem ukośnym, dwa znaczki bez nadruku.

150 PLN
VERKAUFT
19595

Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
19596


Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

120 PLN
19597


Fi.3105No
Mi.3253K 

1990 wydanie przedrukowe, ośmioblok z nadrukiem odwróconym.

120 PLN
19598
Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym.

35 PLN
19599

Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

225 PLN
19600


Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, wieloblok z nadrukiem podwójnym.

210 PLN
19601


Fi.3105Np
Mi.3253DD 

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem podwójnym.

90 PLN
19602

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

120 PLN
19603

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

100 PLN
19604
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z nadrukiem potrójnym.

750 PLN
19605
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy wieloblok z szczątkowym drukiem wielokrotnym.

720 PLN
19606
Fi.3121MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, parka makulaturowa z nadrukiem potrójnym, złamanie.

120 PLN
19607

Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
19608


Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, sześcioblok z nadrukiem odwróconym.

90 PLN
19609

Fi.3121No
Mi.3269K 

1990 wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym.

30 PLN
19610


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

320 PLN
19611

Fi.3121Np
Mi.3269DD 

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z szczątkowym nadrukiem podwójnym.

80 PLN
19612


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

240 PLN
19613

1990 rocznik kopert FDC (bez Bl.97).

42 PLN
19614

Fi.XIX
Mi.VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł., z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

900 PLN
19615
Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław II Wygnaniec, niedopuszczona do obiegu seria znaczków czystych.

600 PLN
19616
Fi.XXX
Mi.VIII 

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, niedopuszczony do obiegu marginesowy znaczek za 50 zł.

250 PLN
19617
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle arkusz sprzedażny.

20 PLN
19618
Fi.3195-200
Mi.3343-8 

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN, arkusz sprzedażny.

20 PLN
19619

1991 rocznik kopert FDC.

70 PLN
19620
Fi.Ark.3195-00
Mi.Klb.3343-48 

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
19621
Fi.bl.101
Mi.Bl.115 

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

700 PLN
19622

Fi.106Is
Mi.120II 

1992 Rok historii AK, blok z rzadkim, odmiennym krojem cyfr numeratora i to w unikalnym położeniu odwróconym, odnotowano dziesięć takich bloków, wyłącznie kasowanych (numery 11591-11600), jeden z najrzadszych błędnodruków Rzeczpospolitej Polskiej, fotoatest Schmutz.

4 000 PLN
19623
Fi.3235-6, bl.103
Mi.3383-4, Bl.117&nb

1992 200. rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari, trzy numerowane karnety okolicznościowe z oryginałem podpisu projektanta M. Jedrysik.

150 PLN
19624
Fi.3236
Mi.3384 

1992 marszałek Józef Piłsudski, kartka okolicznościowa.

20 PLN
19625

1992 rocznik kopert FDC (bez Bl.104A, Bl.106I).

90 PLN
19626
Fi.bl.106I
Mi.Bl.120II 

1992 Rok Armii Krajowej, blok stemplowany z pięciocyfrowym numerem.

240 PLN
19627
Fi.bl. 106I
Mi.Bl. 120II 

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

200 PLN
19628
Fi.3289
Mi.3437Zf 

1993 poczet królów i książąt polskich, znaczek z przywieszką i pustopolem.

10 PLN
19629
Fi.3295
Mi.3443 

1993 750-lecie praw miejskich Szczecina, parka z pustopolami.

20 PLN