The auctions ends in:

Lot # 20865
Close:
Start price: 60 000 PLN
Current price: 60 000 PLN
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.380
Fi.339+339
Category: Communist Poland 1945-1952
Description

1944 Wodzowie - R.Traugutt; PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBARTÓW - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie; znaczki unieważniono 7.IX.44, prowizorycznym datownikiem przedwojennym z wyróżnikiem "a"; to nie tylko najwcześniejszy list powojennej Polski opłacony znaczkami, ale też list ofrankowany wielokrotnie (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i fotoatest Piekut.
Photo
Auction
Current price: 60 000 PLN
Minimum price 60 000 PLN

The system will automatically bid for you, up to the maximum amount entered right. If another participant bids above your current bid, the system will automatically bid on your behalf with the minimum amount in excess of the current bid.

PLN

USD: ~17 241.38

GBP: ~12 765.96

EUR: ~14 388.49

If you find this lot interesting, but do not wish to bid it, press the button. The lot will be included in a special list that allows you to check later the bidding of the lot.