The auctions ends in:

Lot # 38004
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Warsaw Uprising 1944
Description

1944 listownik wysłany ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna; zwraca uwagę formularz wydrukowany z zielonymi napisami!
Photo