The auctions ends in:

Lot # 37994
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.85 FFi
Category: Warsaw Uprising 1944
Description

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 80 gr. kasowane na wycinku; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, dość trudne do identyfikacji; nadruk "śródmiejski" na tej wartości nie był notowany, choć teoretycznie jest możliwy, więc prawdziwy byłby bardzo, bardzo drogi; ciekawe do specjalizacji.
Photo