Lot # 18489
Close:
Start price: 1600
Current price: 1600
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy 25.8.16 do Lwowa, prawdopodobnie zatrzymana przez cenzurę i zwrócona ze stemplem "unzulässig / zurück.", w Częstochowie podjęto dwukrotnie próbę zwrotu do nadawcy; 28.12.16; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 3 kopiejki w kolorze fioletowym typ III, i druga w dniu 13.1.17; stempel poczty miejskiej typ 2 ze stempelkiem doręczeniowym za 5 Pfenigów w kolorze fioletowym typ IIa, dekoracyjny i ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo