Page:
Local postage 1944-1945
Poz# Features Catalog Description Actual price
13277
Fi.(9)

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 50 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura Korszeń.

250 PLN
13278

Fi.(10)

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków w nienotownym dotad nominale za 1 zł. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

1 200 PLN
13279
Fi.1

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 2 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

250 PLN
13280

Fi.1

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 6 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

250 PLN
13281
Fi.1

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

3 500 PLN
13282
Fi.1

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
13283

Fi.1-5, 8, 9, 13

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja Korszeń.

1 200 PLN
13284
Fi.2

1944 Zamość - marginesowy znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./6 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład 225 szt.), poza małym naturalnym lekkim zmatowieniem na gumie w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

460 PLN
SOLD
13285
Fi.2

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

250 PLN
13286
Fi.3

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 1107 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
13287
Fi.3

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
13288
Fi.3 FFi

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./8 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 9 szt., katalog Fi.3500.-, rzeczywisty koszt około 5000.-), ładny stan.

250 PLN
13289
Fi.4

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
13290
Fi.4

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 852 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
13291
Fi.4

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, unikalny narożny znaczek z "Gapą" za 12 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 12 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, sygnowany W.DUŃSKI, gwarancja Krawczyk.

4 500 PLN
13292
Fi.4

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Korszeń.

2 500 PLN
13293
Fi.4III

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / RUDNIK / n/Sanem" (nakład 434 szt.), poza lekkim śladem farby spodniego znaczka w dolnym narożniku na gumie zachowany w ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

200 PLN
13294
Fi.5

1944 Zamość - marginesowy znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./12 gr. wydania prowizorycznego z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład 920 szt.), piękny stan, gwarancja Korszeń.

200 PLN
13295
Fi.5

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

200 PLN
13296
Fi.5 FFi

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z bardzo rzadkim fałszywym nadrukiem lokalnym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", przeważnie spotyka się oryginalne znaczki kasowane, fałszerstw nie spotyka się prawie wcale, ciekawe do specjalizacji.

100 PLN
13297
Fi.6

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 800 PLN
13298

Fi.6 Np

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./12 gr. z dotąd niekatalogowanym podwójnym nadrukiem nowej wartości i nadrukiem "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (kilka z ogólnego nakładu 200 szt.), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

2 000 PLN
13299
Fi.7

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
13300
Fi.7

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 500 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

300 PLN
13301
Fi.7

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest Korszeń.

3 900 PLN
13302
Fi.8

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", sygnowany Gryżewski, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
13303
Fi.8

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest Korszeń.

3 800 PLN
13304
Fi.9

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

120 PLN
13305
Fi.9

1944 Węgrów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II o wymiarach 23x25 mm "POCZTA / POWIATOWA / WĘGRÓW / ZŁ 1 ZŁ (nakład 150 szt.), na odwrocie na dole ślad przywarcia do hawidu, liczony jak podlepkowy, gwarancja Korszeń.

700 PLN
13306
Fi.9

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 200 PLN
13307
Fi.11

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

200 PLN
13308
Fi.11

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 47 sztuk, słabszy stan - złamania, fotoatest Korszeń.

450 PLN
SOLD
13309
Fi.11I

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 193 sztuk, gwarancja Walocha.

120 PLN
13310
Fi.12

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 200 PLN
13311
Fi.14

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

6 000 PLN
13312
Fi.14

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

6 000 PLN
13313
Fi.15c

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 1 zł./6 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (niewielka nieznana część nakładu - w kolorze czarnym przedrukowano 230 szt.), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

2 000 PLN
13314
Fi.16

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 111 druk rotograwiurą) o nakładzie 52 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest Korszeń.

1 500 PLN
13315
Fi.18

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 112 druk rotograwiurą) o nakładzie 59 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest Korszeń.

1 600 PLN
13316
Fi.19

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek za 1 zł./16 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 50 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

1 400 PLN