Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
12299
Fi.15y
Mi.15y 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 253 - Płock, bardzo ładny stan.

150 PLN
12300
Fi.15z
Mi.15z 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na grubym papierze (0,10 mm) ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, wzorcowe kolory i ostemplowanie, piękny stan.

250 PLN
12301
Fi.16y
Mi.16y 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+330.-), ładny stan.

200 PLN
12302
Fi.16y
Mi.16y 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź, ładny stan.

200 PLN
12303

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 10.VIII z Warszawy do Bordeaux, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "Robert Buhrke Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 13.VIII, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.

360 PLN
12304

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 28.XI z Warszawy do Paryża, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "J.S. Rosen Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 30.XI, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.

350 PLN
12305
Fi.Ckr10

1865 około, Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 138x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Warszawy do Opola przez Kurów; znak opłaty unieważniono kwadratowym kasownikiem numerowymi 1 - Warszawa: typ z ozdobną stopką cyfry 1; na froncie datownik nadawczy typu IIIC z dnia 14.6.; bardzo dobry stan zachowania; sygn. H.S.I. w ramce; gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
12306
Fi.19s
Mi.19F 

1866 rosyjski znaczek wydania z 1866 roku za 3 kop. z błędnym poddrukiem dla znaczka za 5 kop., kasownik BW linii kolejowej na trasie Bydgoszcz - Wiedeń, doskonały stan zachowania.

400 PLN
12307
Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie jednym z najrzadszych polskich kasowników numerowych 237 - Bałdrzychów (Fi.+3000.-) nieznanym na znaczku polskim; na rosyjskim współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza, poza lekkimi zagnieceniami w ładnym stanie.

3 000 PLN
12308
Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 297 - Złotoryja (Fi.+250.-) typ o wysokości cyfr 5,5 mm, bardzo ładny stan.

250 PLN
12309
Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15 na wycinku; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 311 - Aleksandrów Pograniczny (Fi.+600.-); poza niewielkim uszkodzeniem przy dolnej perforacji, widocznym na skanie, w bardzo dobrym stanie.

400 PLN
12310
Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, używanym na odcinku kolei Warszawa - Łowicz i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, poza niewielką prześwitką w ładnym stanie.

400 PLN
12311Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 269 - Maków (Fi.+600.-), bardzo ładny stan.

600 PLN
12312
Fi.21x FP
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie, dość częste w Kibartach fałszerstwo na szkodę poczty, dwukrotnie użyty znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty, pod nim widoczny datownik ambulansowy z 1868 roku; jak na dwukrotne użycie w niezłym stanie.

200 PLN
12313

1867 Królestwo Polskie - EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 5, list zagraniczny wysłany 16.7 z Warszawy do Neuilly-sur-Seine pod Paryżem; nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym, datownik Warszawa typu IIIC, ekspediowany ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, na odwrocie stempel ambulansowy, pruski okrągły kolejowy stempel graniczny: "AUS RUSSLAND über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z 16.7 i odbiorczy Neuilly-sur-Seine z 19.7; na froncie stempelki: pruski "P.38." - opłacony przez nadawcę, francuski "99", tranzytowy "PREUSSE ERQUELINES i dodatkowo owalny stempelek nadawcy LEOPOLD KRONENBERG oraz odbiorczy notariusza; spośród ośmiu stempli ambulansowych tylko w wagonach 5 i 6 słowo EXPEDYCYA było pisane przez X; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

2 400 PLN
12314

1868 kompletny list z Warszawy do Brna, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN
12315
Fi.21x
Mi.21x 

1870 Królestwo Polskie, list wysłany 24.V z Warszawy do Białegostoku, opłacony znaczkiem wydania z 1866 roku za 10 kop. na papierze prążkowanym poziomo; znaczek unieważniono polskim kwadratowym kasownikiem numerowymi 1 - Warszawa: typ z prostą stopką cyfry 1, na odwrocie odciśnięty datownik warszawski, przesyłkę przewieziono 24.V wagonem pocztowym nr.5-6 relacji Wilno-Warszawa, datownik POCZTOWY WAGON ( ) No.5-6 z wyróżnikiem "2" z obróconym o 90 stopni numerem kodowym "19"; na froncie kasownik odbiorczy Białystok z 25.V; dodatkowo stempelek nadawcy D.ROSENBLUM w ramce; walor bardzo dobrym stanie zachowania.

Postać nadawcy Dawida Rosenbluma związana jest z jednym z najbardziej znanych polskich obrazów "Bitwą pod Grunwaldem" Jana Matejki, ten bankier warszawski zakupił obraz jeszcze przed jego ukończeniem za 40.000 rubli, spadkobiercy Rosenbluma odsprzedali obraz w 1902 roku fundatorom Zachęty, którzy przekazali go w darze do jej zbiorów, warto dodać, że cena odsprzedaży (25.000 rubli) była bardzo niska, ponieważ sukcesorzy zaznaczyli, że czynią to ustępstwo ze względu na przeznaczenie obrazu, dziś tak szlachetne i hojne gesty należą do rzadkości.

700 PLN
12316

Mi.20 

1871 kompletna obwoluta listu z Konina 22.2.1871 do Warszawy opłacony parką znaczków po 5 kop. stemplowanych polskim kasownikiem numerowym Konina 221, po prawej rosyjski kasownik Konina.

600 PLN
12317
Fi.21x

1872 Królestwo Polskie, list wysłany 18.XII z Koła do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, znaczek unieważniono datownikiem KOŁO GUBERNIA KALISKA ( ..) - druga ładna odbitka tego samego stempla na odwrocie, na froncie kasownik odbiorczy Warszawa; walor w dobrym stanie zachowania.

400 PLN
12318

Mi.U16B 

1872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop., rozmiar: 113x73 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

180 PLN
12319

1872 prekursor kartek pocztowych, rosyjski formularz kartkowy bez znaku opłaty, wydany przed ukazaniem się kart pocztowych; bardzo rzadki walor, w stanie czystym - niespotykany! idealny stan zachowania.

200 PLN
12320

Mi.P1 

1872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, pierwsze wydanie kart pocztowych!!! karta za 3 kop. przeznaczona do korespondencji miejscowej; dobry stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

120 PLN
12321
Fi.21x
Mi.21x 

1874 Królestwo Polskie, list do Warszawy, wysłany 7.I z Mariampola, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony kasownikiem Mariampol (MAPIMO) z ozdobnikiem, kasownik odbiorczy urzędu warszawskiego; koperta sygnowana "I.B.M.".

250 PLN
12322

Mi.U22C 

1875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 8 kop., rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania, sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

120 PLN
12323

Mi.U22B 

1875 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 8 kop., rozmiar: 113x73 mm; słabszy stan zachowania (tylna klapa zagięta, niewielkie ślady podlepek na odwrocie, na froncie minimalne ubytki powierzchni papieru).

150 PLN
12324
Fi.26x
Mi.26x 

1877 Królestwo Polskie, list z Aleksandrowa do Warszawy, przesłany 1(12).VII ambulansem relacji Aleksandrów-Warszawa, opłacony znaczkiem rosyjskim za 8 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony kasownikiem ambulansu "POCZTOWYJ WAGON NO.27-28" (OTOB BAOH No.27-28), dodatkowo niebieski stempelek nadawcy tzw. kaszetka firmowa z datą; kasownik odbiorczy urzędu warszawskiego; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia na froncie w rzeczywistości niezbyt widoczne).

700 PLN
12325

Mi.P3 

1879 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, karta pocztowa za 3 kop.; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie karta pod wpływem światła miejscami delikatnie ściemniała).

60 PLN
12326

Mi.U25D 

1879 Królestwo Polskie, koperta za 7 kop., rozmiar: 139x113mm wysłana 1.VI z Warszawy do Glauchau; znak opłaty unieważnionym kasownikiem ekspedycji przesyłek zagranicznych (.. ...), kasownik odbiorczy na odwrocie, dodatkowo stempelek nadawcy z datą wysyłki; dobry stan zachowania; na odwrocie sygnowane Bolesław SKIRMUNT.

200 PLN
12327

Mi.U28B 

1880 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, wydanie przedrukowe - koperta za 7/10 kop., rozmiar: 139x113 mm; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie ślady podlepek na odwrocie).

100 PLN
12328

1966 wydawnictwo z okazji wystawy polonijnej POLPHIL 66 w Australii, w 1000-lecie powstania państwa polskiego , w środku dwa reprinty pierwszego polskiego znaczka, nakład numerowany tylko 300 egzemplarzy!, ciekawa i rzadka pozycja.

350 PLN