The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 32. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2496

1919 judaica - karta pocztowa wysłana 15.III przez rabina Kołomyi Chaima H. Thumino (?) do Amsterdamu, cenzury, kasownik odbiorczy.


250 PLN
2497

1937 judaica, seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.XII, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę, autorstwa NSDAP.


Mi.651-659 
200 PLN
2498

1940 judaica - list Jakoba Lowenberga, adres nadawcy: "Lager Kirschberg bei Litzmannstadt, Block 3 - Haus 4", nadany w miejscowości Andrzejów koło Łodzi, obóz w Kirschbergu - Wiśniowej Górze był przeznaczony dla Żydów wysiedlanych z terenów Polski włączonych do Rzeszy; z obozu tego nie istnieje praktycznie żadna dokumentacja, jest to więc unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
2499

1941 kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, używany w getcie krakowskim na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
400 PLN
2500

1941 karta pocztowa, napisana przez Żyda, przebywającego w miejscowości Grzybów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny; wysłana 28.VII z agencji pocztowej w miejscowości Bogoria; wciągnięta do ewidencji 1.VIII i tak jak cała, dotycząca Żydów korespondencja, napływająca do PCK, zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich, 31.IX przekazana (z dużym opóźnieniem, niejednokrotnie ratującym życie) do odpowiedniej komórki zajmującej się wyłapywaniem żydów; unikalny dokument w idealnym stanie zachowania, praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.


500 PLN
2501

1941 getto łódzkie, piękna karta pocztowa z bardzo rzadkim stemplem nagłówkowym "Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt CH.RUMKOWSKI..." - "Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi CH.RUMKOWSKI...", nadana 8.2.41 do Stanów Zjednoczonych; dotarła do San Francisco 20.3.1941, a do Minneapolis 23.3.1941; cenzurowana, piękny stan - wszystkie elementy pocztowe na froncie i na dodatek ładny charakter pisma, ślady archiwizacji, bardzo rzadki kierunek wysyłki, gwarancja.


1 500 PLN
2502

1941 getto warszawskie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 26.V z Łowicza, adresowany na ulicę Świętojerską w Warszawie, na odwrocie stemple getta: POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU wraz z małym datownikiem.


750 PLN
2503

1942 getto łódzkie, karta pocztowa od Żyda przywiezionego do getta z Czechosłowcji (Prager Transport B) adresowana do Pragi, opatrzona stempelkiem "Postabteilung - Getto" zwrócona do nadawcy z adnotacją "Zuruck Unsauber"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.


300 PLN
2504

1942 znaczek kasowany grzecznościowo na odwrocie kartki pocztowej stemplem Judenrat / 30.12.42 / Lemberg.


80 PLN
2505

1943 fałszywy kasownik getta w Krakowie, na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.


40 PLN
2506

1944 wydanie nie dopuszczone do obiegu, unikalne kompletne arkusze, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną, ale przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było i tak szalenie trudne, stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
16 000 PLN
2507

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1A typ 1-5
1 200 PLN
2508

1944 getto łódzkie, marginesowy pasek znaczków wydania niedopuszczonego do obiegu z wszystkimi pięcioma typami nadruków, stan idealny, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3A typ 1-5
800 PLN
2509

1947 judaica - komplet dwóch kart, wydanych dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu, ostemplowanych okolicznościowo 14.VI w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
80 PLN
2510

1993 judaica - 50. rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim - wydanie wspólne z pocztą Izraela, arkusz.

Fi.3296
Mi.3444 
60 PLN