The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 3. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
342

1918 wydanie prowizoryczne Poczty Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, mieszana frankatura znaczków austriackich i znaczka za 5 hal. na liście poleconym z Kołomyji do Chodorowa z dnia 12.III.1919, prowizoryczna nalepka polecenia wartości 50 sot.

Fi.5, 10
2 500 PLN