The new auction will start soon

Auction 18. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6028

1947 Kultura polska, parka znaczków za 3 zł. bez perforacji poziomej między znaczkami, gwarancja.

Fi.422B
Mi.457A 
50 PLN
SOLD
6029

1951 Kongres Nauki Polskiej, blok legitymacyjny, prawy górny znaczek z błędem "kreska na ukos rysunku", gwarancja.

Fi.560
Mi.698 
140 PLN
SOLD
6030

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-790 
220 PLN
SOLD
6031

1952 wydanie lotnicze, znaczek z pustopolem.

Fi.590
Mi.728 
80 PLN
6032

1952 zabytkowe budowle, znaczek za 1 zł z błędem "NIEDZIGA zamiast NIEDZICA".

Fi.631 I
Mi.769 I 
100 PLN
SOLD
6033

1952 rok geofizyczny, koperta FDC.

Fi.916-17
Mi.1061-62 
8 PLN
SOLD
6034

1953 rocznica bitwy pod Stalingradem, kopert FDC.

Fi.653-54
Mi.791-92 
35 PLN
6035

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

Fi.653-698
Mi.791-836 
275 PLN
SOLD
6036

1953 fabryka samochodów w Lublinie, koperta FDC.

Fi.655-56
Mi.793-94 
20 PLN
6037

1953 rocznica śmierci Karola Marksa, koperta FDC.

Fi.657-58
Mi.795-96 
95 PLN
SOLD
6038

1953 koperta FDC, znaczek z błędem "odwrocona jedynka", gwarancja.

Fi.658s
Mi.795-96 
120 PLN
6039

1953 święto 1 Maja, koperta FDC.

Fi.659-60
Mi.797-98 
30 PLN
6040

1953 Wyścig Pokoju, koperta FDC.

Fi.661-63
Mi.799-801 
70 PLN
SOLD
6041

1953 karnet z okazji Wyścigu Pokoju.

Fi.661-63
Mi.799-801 
35 PLN
6042

1953 kolarski Wyścig Pokoju, znaczek z przesunięciem rysunku w dół.

Fi.661
Mi.799 
10 PLN
6043

1953 turniej bokserski, koperta FDC.

Fi.664-66
Mi.802-04 
60 PLN
SOLD
6044

1953 Mikołaj Kopernik, koperta FDC.

Fi.667-68
Mi.805-06 
50 PLN
6045

1953 Dzień Floty Handlowej, koperta FDC.

Fi.669-70
Mi.807-08 
20 PLN
6046

1953 święto 22 lipca, koperta FDC.

Fi.671-72
Mi.809-10 
15 PLN
SOLD
6047

1953 kongres studentów, koperta FDC.

Fi.673-75
Mi.811-13 
20 PLN
6048

1953 karnet z okazji III Światowego Kongresu Studentów.

Fi.673-77
Mi.811-15 
20 PLN
SOLD
6049

1953 kongres studentów, koperta FDC.

Fi.676-77
Mi.814-15 
15 PLN
6050

1953 służba zdrowia, koperta FDC.

Fi.678-79
Mi.816-17 
50 PLN
6051

1953 10-lecie LWP, koperte FDC.

Fi.680-82
Mi.818-20 
25 PLN
6052

1953 rok odrodzenia, koperta FDC.

Fi.683-85
Mi.821-23 
20 PLN
6053

1953 budowle Warszawy, koperta FDC.

Fi.686-88
Mi.824-26 
75 PLN
6054

1953 uzdrowiska i krajobrazy, koperta FDC.

Fi.689-92
Mi.827-30 
30 PLN
6055

1953 szkolnictwo, koperta FDC.

Fi.693-95
Mi.831-33 
30 PLN
6056

1953 sporty zimowe, koperta FDC.

Fi.696-98
Mi.831-33 
30 PLN
SOLD
6057

1953 list polecony opłacony znaczkami z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolach.


100 PLN
6058

1954 miejscowy list w Warszawie, znaczki z Bierutem z silnie przesuniętą perforacją, gwarancja.

Fi.545, 693
Mi.673, 834 
120 PLN
6059

1954 elektryfikacja kolei, koperta FDC.

Fi.699-700
Mi.837-38 
30 PLN
6060

1954 kompletny rocznik, 63 znaczki i 1 blok.

Fi.699-756
Mi.837-896 
300 PLN
SOLD
6061

1954 Dzień Kobiet, koperta FDC.

Fi.701-03
Mi.839-41 
15 PLN
6062

1954 rocznica bitwy pod Studziankami, koperta FDC.

Fi.726-27
Mi.866-67 
30 PLN
6063

1954 karnet z okazji 500 rocznicy powrotu Pomorza do Polski.

Fi.732-36
Mi.872-76 
30 PLN
6064

1954 znaczek z błędem "potrójne L w OLSZTYN".

Fi.736u
Mi.876 
180 PLN
6065

1954 500 lecie powrotu pomorza do Polski, znaczek za 1.55 zł. z podwójnym moletowaniem "L" w OLSZTYN, gwarancja i opis.

Fi.736s
100 PLN
6066

1954 karnet z okazji konkursu im. Fryderyka Chopina.

Fi.737-39
Mi.879-81 
38 PLN
SOLD
6067

1954 rocznica Powstania Kościuszkowskiego, koperta FDC.

Fi.740-42
Mi.882-84 
19 PLN
SOLD