The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27535

1843 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny do Francji tranzytem przez Prusy, wysłany 9/2 z Warszawy do Montpellier, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A szerokie), adnotacja o opłaceniu przesyłki do granicy "fco 31"; pruskie stemple: "FRANCO POLN:PREUSS:GRZ:" przystawiony w Berlinie, na odwrocie datownik BERLIN 12/2 8-9 i tranzytowy "TP" (Transit Prusse Erfurt/Zeitz); francuskie stemple: graniczny "PRUSSE FORBACH" z 16 FEVR., przejściowy LYON z 18 FEVR i odbiorczy MONTPELLIER z 19 FEVR.; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


800 PLN
Bid
27536

1849 obszar I Rzeczypospolitej - BRZEŚĆ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Brześcia do wsi Бревново w Новгородской guberni; znak opłaty kreślony, obok stempel nadawczy БРЕСТЪ / 22 ДЕКАБ.1849 i ręczna adnotacja o dacie otrzymania według kalendarza juliańskiego "14 Января 1850 "; w 1795 roku Brześć przypadł Austrii, w 1809 Książę Józef Poniatowski odzyskał go dla Księstwa Warszawskiego, po 1815 ziemia brzeska weszła w skład Królestwa Kongresowego, ale samo miasto pozostało przy Rosji, użyta w Królestwie (Fi.8000.-); koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr7
2 000 PLN
Bid
27537

1854 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny wysłany 12/4 z Warszawy do Reims, mały stempel nadawczy typu IIIC, przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin, stempelek "11" i adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple kraju pochodzenia (Aus Russland, Preusse) i tranzytowe (Paryż); dekoracyjna całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
Bid
27538

1857 Królestwo Polskie, list zagraniczny prawie kompletny z częściową treścią wysłany 17.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nieopłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie okrągły stempel przejściowy Szczakowa z 18/11 i dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 18.NOV"; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
27539

1858 Królestwo Polskie - KAŁUSZYN, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.11000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze zbioru Dr.J.Kossoy'a, piękny stan.

Fi.I
Mi.1
10 000 PLN
Bid
27540

1858 Królestwo Polskie 105 - BIŁGORAJ, CZERWONY KASOWNIK na ROSJI NR.1; unikalna prawie kompletna strona adresowa listu z Biłgoraja do Warszawy opłaconego pięknie ciętym pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go superczytelnie polskim kasownikiem numerowym 105 w kolorze CZERWONYM, w ekspedycji pocztowej Biłgoraj na bocznym trakcie z Zamościa ku granicy w Tarnogrodzie; taki kasownik w kolorze czarnym ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza, w swojej monografii M.A.Bojanowicz opisuje ten kasownik jako RRR - wspomniany, lecz nie widziany; do chwili obecnej odnotowano jedynie dwa przypadki użycia czerwonego tuszu w Biłgoraju; w katalogu Fischera znaczek z czerwonym kasownikiem 105 jest wyceniony blisko 6 razy drożej od ceny znaczka z popularnym kasownikiem; przy zachowaniu podobnej proporcji powyższy wycinek miałby wycenę Fi.78000.- bez uwzględniania, że to prawie cała strona adresowa; adresatem listu jest Zarząd Dóbr Ordynacji Zamojskiej w Warszawie ul. Senatorska; z fotoatestu "Extremely rare cancel ..." "...stamp with 4 large margins. Superb & fresh" Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
54 000 PLN
Bid
27541

1858 list składany z Pułtuska do Warszawy opłacony pierwszym rosyjskim znaczkiem wydania z 1858 roku, znaczek unieważniono przez kreślenie i napisem "45" co odpowiadało numerowi placówki pocztowej w Pułtusku, na odwrocie warszawski godzinnik i datownik odbiorczy, list został opisany i reprodukowany w monografii M. Bojanowicza "Królestwo Polskie. Polska nr 1 na tle historii poczty", list w bardzo dobrym stanie, na odwrocie adnotacja o pochodzeniu ze zbioru Faberge, piękny unikalny walor, rzadkość polskiej i światowej filatelistyki, fotoatest Schmutz.

Fi.I
Mi.1
49 000 PLN
Bid
27542

1858 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 108 - Sandomierz (Fi.1500+450.-), w małej w ówczesnym czasie, ekspedycji pocztowej przy granicy z Austrią krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; ma wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; jest rzadki, gdyż w większości małych urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; poza krótkim ząbkiem w dolnym rogu i śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
2 000 PLN
Bid
27543

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA KREŚLENIE I DATOWNIK; koszulka listu do Rygi nadanego w Warszawie 8/20 marca; opłacono go rzadszą odmianą znaczka rosyjskiego za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniono poprzez kreślenie i skasowanie stemplem nadawczym; ze względu na nagminne czyszczenie i powtórne używanie znaczków, obowiązek kasowania stemplem nadawczym wprowadzono zarządzeniem nr.138 z 26 lutego/10 marca 1858 roku; trwał on bardzo krótko, bo do dnia 15/27 marca 1858 roku, kiedy to do unieważniania znaczków wprowadzono polskie kasowniki numerowe; przez cały ten czas (w sumie 17 dni) na wielu listach spotyka się dodatkowo kreślenie; na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО ... (Dobin 40.4.03); list zachował się w bardzo dobrym stanie, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet pieczątka lakowa pozostała nienaruszona; listy z tego krótkiego okresu najciekawiej ilustrują wprowadzanie znaczków jako sposobu opłacania przesyłek; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.II
Mi.2y
14 000 PLN
Bid
27544

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1100.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); poza lekko startym rysunkiem w narożniku w pięknym stanie.

Fi.V
Mi.5 
600 PLN
Bid
27545

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.


Mi.6
1 000 PLN
Bid
27546

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 Korszeń.


Mi.7
1 500 PLN
Bid
27547

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, znaczek posiada usterkę w postaci niedodruku prawego dolnego narożnika, poziome złamanie, pomimo tego doskonała prezencja, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a
1 400 PLN
Bid
27548

1860 Królestwo Polskie, list z Warszawy do Annopola przez Brześć Litewski i Kobryń opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; co ciekawe znaczek jest zdeformowany w sposób typowy dla uszkodzeń narożników formy, od góry po prawej zewnętrzna ramka jest wyraźnie zagięta ku dołowi, co spowodowało zgięcie prawego narożnika na zewnątrz; znaczek jest zachowany w bardzo dobrym stanie z pełną perforacją, koperta nosi ślady użycia pocztowego i brak jej klapy, obok znaczka sygnatura wielkiego eksperta amerykańskiego Herberta Blocha, gwarancja Korszeń.

Fi.1a
8 000 PLN
Bid
27549

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnego błękitu pruskiego i różowej czysty z pełną oryginalną gumą, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, znaczek posiada niewielka pozostałość po podlepce, przy oglądaniu w naturze praktycznie nie widoczną, znaczki czyste z oryginalną gumą są bardzo rzadkie, piękny i rzadki egzemplarz, fotoatest Schmutz.

Fi.1au
19 000 PLN
Bid
27550

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony stemplem ambulansowym wagonu pocztowego na trasie Warszawa - Petersburg najprawdopodobniej nur 5 (prawdopodobnie w samym narożniku znaczka widoczna chorągiewka cyfry 5) z datą 13.01.1863, cyfra kodowa 1 w położeniu poziomym, znaczek z pogłębiana górna perforacją, pomimo tej naprawy dobra prezencja.

Fi.1b
Mi.1b
2 600 PLN
Bid
27551

1860 pierwszy polski znaczek w barwach ciemnoniebieskiej i karminowej na liście z Osięcin do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Osięcin z numerem urzędu "245" w czterech okręgach, wysoki stopień rzadkości 8 punktów w dziesięcio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, charakterystyczny miejscownik Osięcin z ręcznie wpisana datą nadania listu "7/2", na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą "9/2" i dwa razy odbity godzinnik "9/R" - godzina dziewiąta rano, znane pojedyncze listy i znaczki z tego urzędu pocztowego, dobry stan zachowania, za dopłatą fotoatest Korszeń.

Fi.1bb
Mi.1b
25 000 PLN
Bid
27552

1860 pierwszy polski znaczek z barwach błękitu pruskiego i różowokarminowym o odcieniach ciemnych na rzadkim papierze prześwitującym typu u unieważniony warszawskim kasownikiem numerowym,znaczek posiada usterkę formy niebieskiej w postaci przerwanej ramki zewnętrznej i formy czerwonej w postaci braku kropki tła miedzy literami T i K, znaczek w bardzo dobrym stanie zachowania - wyjątkowo ładnie centrowany i wyjątkowo ładnej perforacji, fotoatest Pelc.

Fi.1bc
Mi.1b
3 800 PLN
Bid
27553

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, niezwykle ciemne i intensywne barwy, brak ząbka w górnym prawym narożniku i niewielkie rozdarcie z prawej strony, bardzo dobre centrowanie i prezencja, rzadko spotykane barwy znaczka, gwarancja Jungjohann, fotoatest Korszeń.

Fi.1bu
Mi.1b
2 400 PLN
Bid
27554

1860 pozioma parka pierwszych polskich znaczków w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych, unieważnione kasownikiem urzędu w Sokołowie z cyfrą 70 w czterech okręgach w kolorze czarnym, znaczki na papierze cienkim 0,065 mm z prześwitującym rysunkiem na rewersie, parka w dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

Fi.1bu
Mi.1b
8 000 PLN
Bid
27555

1860 Koperty stemplowe za 3 kop. Poczty Miejskiej w Warszawie, z białym sucho tłoczonym na niebieskim tle znakiem opłaty znajdującym się na: klapie, papier bladożółty satynowany z widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi.3500.-), małe ślady kleju po wlepieniu na kartę wystawową; stronie adresowej, papier bladożółty satynowany ze słabo widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi.2500.-); wyjątkowo dobry stan zachowania.

Fi.Ck4Iy, 4IIx
6 000 PLN
Bid
27556

1860 kompletny składany list z pełną treścią wysłany z Warszawy do Paryża, adnotacje dotyczące porta wpisane czerwoną kredką obok stempelka "FRANCO"; stempelek nadawczy z Warszawy typu IIIC z datą nadania 11/6 (jedenasty czerwca), pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" i tranzytowy "P.D.", niemiecki stempel ambulansowy "BRESLAU / 11 6 III / BERLIN", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel odbiorczy z Paryża 13.6; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, całość w dobrym stanie zachowania.


380 PLN
Bid
27557

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i czerwonokarminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony stemplem numerowym Warszawy, datownik Warszawy z data nadania 23/3 i na odwrocie stempel odbiorczy z Petersburga z datą 29/3, stempelek firmowy warszawskiej firmy braci Rosen, znaczek i list w bardzo dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b
9 000 PLN
Bid
27558

1861 kompletny składany list zagraniczny wysłany 20 maja z Warszawy do Francji, mały stempel nadawczy typu IIIC, stempelek "11" określający wysokość opłaty w ruchu tranzytowym i "P.35", list przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin (BRESLAU-BERLIN), stemple kraju pochodzenia: pruski - "AUS RUSSLAND" i francuskie "PREUSSE 2 ERQUELINES", stempel odbiorczy z Reims, dobry stan zachowania.


50 PLN
Bid
27559

1863 Królestwo Polskie - WAGON POCZTOWY No.4 - NAJWCZEŚNIEJSZE ZNANE UŻYCIE; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniony, co bardzo rzadkie, datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 18 ОКТ. 1863 - typu I z cyfrą kodową 44, specjalnie przygotowanym dla linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona kasownika, dopiero na przełomie 1863 i 1864 roku uzyskano zgodę na wprowadzenie polskiego kasownika DP w czterech okręgach; w okresie przejściowym znaczki na listach przekazywanych do rosyjskich ambulansów unieważniano datownikiem w wagonie (niekiedy kreślono ręcznie), znanych jest też kilka listów gdzie znaczek unieważniono małym warszawskim datownikiem lub oboma datownikami (sposobami) naraz; listy w kierunku Warszawy lub do Rosji opłacone znaczkiem unieważnionym w wagonie datownikiem ambulansowym są unikalne, a same znaczki bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma rzadki błąd "zewnętrzna ramka zakrzywiona z lewej u góry" opisany przez M.Miszczaka i reprodukowany na rys.20 w "Przeglądzie Filatelistycznym" 2/2005, choć jest wzmocniony i ma kilka usterek ząbkowania ogólnie prezentuje się dobrze, czyste i wyraźne ostemplowanie to w tym przypadku jego największy atut, gwarancja Petriuk.

Fi.1a
12 000 PLN
Bid
27560

1863 Królestwo Polskie - WODZISŁAW - WĄSKIE CYFRY, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach bardzo czytelnie unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 130 - Wodzisław, kasownik ma wysoki współczynnik rzadkości 5 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, ale zasługuje przynajmniej na 6-7; w najbardziej znanych zbiorach na listach się go nie spotyka, gwarancja Korszeń.

Fi.1b
3 600 PLN
Bid
27561

1863 Królestwo Polskie - AMBULANS 14, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I, na wycinku; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.5
Mi.5
2 400 PLN
Bid
27562

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej na papierze częściowo prześwitującym typu un, znaczek unieważniono bardzo rzadkim użytym jako kasownik miejscownikiem WARSZAWA z datą 12/1 w kolorze czerwonym, takie zastępcze kasowanie stosowano bardzo krótko na przełomie roku 1863 i 1864, znane pojedyncze znaczki i kilka listów z tym ostemplowaniem, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

Fi.1ad
Mi.1a
9 000 PLN
Bid
27563

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych na obwolucie firmowego listu nadanego z Warszawy do Białegostoku, znaczek unieważniony czterobrączkowym kasownikiem z literami "DP" używanym na dworcu na Warszawskiej Pradze, znaczek posiada ciekawą powtarzalna w części nakładu usterkę w postaci wygiętej ramki w górnym lewym narożniku, datownik "EKSPEDYCJAS POCZTY DWORZEC PRAGA 15/4", pieczątki firmowe z Berdyczowa, list najprawdopobniej dostarczony prywatnie do warszawy i stąd wysłany, koperta w słabszym stanie z podklejonym narożnikiem, pomimo tego dobra prezencja i ładne odbitki stempli, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ad
Mi.1a
8 000 PLN
Bid
27564

1864 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer jeden kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest czysto skasowany, poza wyblakłym tłem w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
Mi.10 
600 PLN
Bid
27565

1864 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego do Francji tranzytem przez Prusy, wysłanego 4/6 z Warszawy do Reims, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A wąskie), pruski kolejowy okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z tego samego dnia; stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PRUSSE-FORBACH 6 JIUN i odbiorczy REIMS 7 JUIN; dodatkowo prostokątny stempelek nadawcy HERMAN KLAINADEL; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 3 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


500 PLN
Bid
27566

1865 Królestwo Polskie - WŁODAWA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 59 - Włodawa (250+600.-), poza słabszym prawym dolnym narożnikiem bardzo ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
600 PLN
Bid
27567

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.800.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan - żywe kolory, klarowny druk i czytelnie odbity kasownik.

Fi.6
Mi.6 
600 PLN
Bid
27568

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); czytelnie unieważniony warszawskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, wspaniale widoczna ozdobna stopka cyfry 1, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.7
Mi.7 
1 000 PLN
Bid
27569

1865 Królestwo Polskie - SUWAŁKI, znaczek rosyjski za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony, na liście frankowanym kilkoma znaczkami, polskim kasownikiem numerowym 28 - Suwałki (Fi.50+250.-), sprawdzono wymiary i położenie cyfr, liczba trzycyfrowa wykluczona.

Fi.13y
Mi.13y 
100 PLN
Bid
27570

1865 Królestwo Polskie - AMBULANS DB/1, parka znaczków rosyjskich za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, na resztce wycinka; unieważniona polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, prawy znaczek uszkodzony, kasownik wyjątkowo czytelnie odbity, niska cena wywoławcza.

Fi.13y
Mi.13y 
300 PLN
Bid
27571

1865 Królestwo Polskie - RUDA GUZOWSKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.+600.-), ładny stan.

Fi.15y
Mi.15y 
400 PLN
Bid
27572

1865 Królestwo Polskie - SOCHACZEW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 210 - Sochaczew, kasownik ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, bardzo ładny stan.

Fi.15y
Mi.15y 
1 600 PLN
Bid
27573

1865 Królestwo Polskie ALEKSANDRÓW POGRANICZNY MAŁE CYFRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na grubym papierze (0,10 mm) ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 311 - Aleksandrów Pograniczny (Fi.+900.-), typ 1 z cyframi o wysokości cyfr 5,5-6 mm - zwykle występuje na Polsce nr.1, na rosyjskich znaczkach rzadki; piękny stan.

Fi.15z
Mi.15z 
800 PLN
Bid
27574

1865 Królestwo Polskie - BW, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.140+330.-), poza lekkimi ubytkami rysunku w ładnym stanie, niska cena wywoławcza.

Fi.16y
Mi.16y 
100 PLN
Bid