The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31804

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
Bid
31805

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
Bid
31806

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
Bid
31807

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
Bid
31808

1944 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo antydatowanym (15.8.44) kasownikiem radzieckim z Przemyśla na niemieckim ilustrowanym formularzu pocztowym.

Fi.339-41
Mi.380-2
600 PLN
Bid
31809

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 700 PLN
Bid
31810

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
Bid
31811

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
Bid
31812

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy; zwraca uwagę polski przedwojenny ambulansowy stempel polecenia z nazwą miejscowości dopisaną ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
Bid
31813

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
600 PLN
Bid
31814

1944 Wodzowie - R.Traugutt, BARDZO SZEROKI marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętym w prawo drugim rzędem perforacji pionowej, w pierwszej kolumnie arkusza powstały bardzo szerokie znaczki - mogą występować jako prawostronnie cięte (6 sztuk); jeśli pozostałe rzędy perforacji też są przesunięte, wszystkie pozostałe znaczki w takim arkuszu będą źle centrowane - z rysunkiem mocno przesuniętym w lewo (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 600 PLN
Bid
31815

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
Bid
31816

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 300 PLN
Bid
31817

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
Bid
31818

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339h
Mi.380
500 PLN
Bid
31819

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382
5 000 PLN
Bid
31820

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
Bid
31821

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
Bid
31822

1944 Wodzowie, marginesowy znaczek w kolorze ciemnoniebiesko szarozielonym, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.340
Mi.381
200 PLN
Bid
31823

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
Bid
31824

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka próba makulaturowa znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
3 600 PLN
Bid
31825

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; FRANKATURA MIESZANA - DRUGI DZIEŃ OBIEGU, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. przesłany miejscowo list polecony (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 8.9. datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r" (typ 173/2), nalepka polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 500 PLN
Bid
31826

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
Bid
31827

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
Bid
31828

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.340b
Mi.381
110 PLN
Bid
31829

1944 Wodzowie, parka z drobnymi plamkami poniżej napisu POCZTA POLSKA, gwarancja Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
260 PLN
Bid
31830

1944 LUBARTÓW a, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 172/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Krawczyk.

Fi.340b
Mi.381 
300 PLN
Bid
31831

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 9.9.44, jest to drugi dzień obiegu znaczków o nominale 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, znaczek za 50 gr. kolorze zielonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor, katalog Fischer bez uwzględnienia błędu 7.500,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.340b, 341cB1
Mi.381, 382
5 000 PLN
Bid
31832

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze zielonym z poz. 22/28, wszystkie znaczki z błędem "plamy u dołu liter napisu POCZTA POLSKA", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340bB3
Mi.381
800 PLN
Bid
31833

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym z poz. 27 z błędem "plamy u dołu liter napisu POCZTA POLSKA", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340bB3
Mi.381
180 PLN
Bid
31834

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym z poz. 29 z błędem "plamy u dołu liter napisu POCZTA POLSKA", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340bB3
Mi.381
200 PLN
Bid
31835

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.340c
Mi.381
150 PLN
Bid
31836

1944 Wodzowie, marginesowy znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.340c
Mi.381
160 PLN
Bid
31837

1944 Wodzowie, narożny znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.340c
Mi.381
160 PLN
Bid
31838

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.45000.-, 3 x 50 gr. 12000.- i 2 x 1 zł. Fi.45000-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382
40 000 PLN
Bid
31839

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim, z pełnym międzypolem, unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
900 PLN
Bid
31840

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. UNIKALNY ZE ZNACZNYM PRZESUNIĘCIEM RYSUNKU W PRAWO, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek - to w sumie sześć sztuk, niektóre z nich - w tym ten oferowany, zostały z arkusza wycięte w całości według rysunku tj. z fragmentem znajdującym się w drugiej kolumnie; w ten sposób kilka znaczków z drugiej kolumny ubyło, są wąskie i w zasadzie zniszczone, znaczki z pozostałej części tego sektora spotyka się z rzadka całe z przesuniętym w prawo rysunkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
4 000 PLN
Bid
31841

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.341c
Mi.382
110 PLN
Bid
31842

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z podwójny ząbkowaniem poziomym na górnym marginesie, niekatalogowane, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.341c
Mi.382
800 PLN
Bid
31843

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
Bid