The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:
Back

Description

1941 Griazowiec - nr skrzynki 11/C12, list polecony do obozu wysłany 7.01.41 z Stróż, na odwrocie zalepka, stempelki cenzury niemieckiej i moskiewski kasownik odbiorczy z 18.01.41. Odręczne potwierdzenie odbioru “15.II.41.”. Walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Griazowiec - obóz NKWD dla polskich oficerów, w którym przetrzymywano 364 jeńców ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, a po zajęciu krajów bałtyckich w czerwcu 1940 roku dokooptowano internowanych tam żołnierzy polskich. Po zbrodni katyńskiej korespondencja do i z obozów jenieckich NKWD była kierowana do skrzynki pocztowej Nr 11 w Moskwie, adres Griazowca skrytka pocztowa Nr11/C-12. Po podpisaniu 30.07.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.

Lot # 35726

Auction 110
Watch
Close: 03.10.2022 22:00
Start price: 2 500 PLN
Current price: 2 500 PLN
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
 
Number of bids: 0 Bid history

Auction

Minimum price2 500 PLN
Bid amount
PLN
Currency Minimum price
USD ~ 555.56 $
GBP ~ 467.29 $
EUR ~ 550.66 $
Back