Do końca aukcji pozostało:

Strona:
Placówki poza granicami kraju 1919-1939
Poz# Cechy Katalog Opis Aktualna cena
38872
Fi.22
Mi.25 

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.320.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

300 PLN
38873
Fi.22
Mi.25 

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.450.-), gwarancja Krawczyk.

400 PLN
38874
Fi.23-25
Mi.26-28 

1934 Port Gdańsk - Godło państwa (II) tzw."doniczki", seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Kalinowski.

180 PLN
38875
Fi.25
Mi.28 

1934 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 10.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Gniezna; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY"; bardzo dobry stan zachowania (uzupełnione otwory od dziurkacza); gwarancja Schmutz.

200 PLN
38876
Fi.11, 23
Mi.11, 26 

1935 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list zleceniowy wysłany 30.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu w Nakle; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem z wyróżnikiem "1s", na odwrocie kasownik odbiorczy 3.XII; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
38877
Fi.251, 252
Mi.272, 273 

1935 Port Gdańsk, AMBULANS NR.45 relacji GDYNIA-POZNAŃ, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; list przesłany 3.XII ambulansem do Mszany Dolnej; w książce K.Morawskiego "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" brak reprodukcji tego datownika, a autor posiadał jedynie fragmenty datownika na luźnych znaczkach; wysoka wycena w niemieckim katalogu Wolffa (250.- pkt.); dobry stan zachowania.

500 PLN
38878
Fi.275I
Mi.296I

1935 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, strona adresowa koperty wysłanej 31.VII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Tczewa; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; walor w dobrym stanie zachowania (pionowe zgięcie); gwarancja Krawczyk.

120 PLN
38879
Fi.U17
Mi.D17 

1935 Port Gdańsk, PRZESYŁKA URZĘDOWA - polskie znaczki urzędowe użyte w Gdańsku, list z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Królewcu wysłany 7.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Wydziału Wojskowego Zarządu Miejskiego w Tczewie; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; zachowana korespondencja urzędowa wysyłana za pośrednictwem polskich urzędów pocztowych w Gdańsku jest wyjątkowo rzadko spotykana i należy do prawdziwych filatelistycznych rarytasów; walor w dobrym stanie zachowania (minimalne punktowe przebarwienia); gwarancja Schmutz.

1 600 PLN
38880

1935 Port Gdańsk, zwrotne poświadczenie odbioru do listu poleconego wysłanego z Urzędu Rozjemczego w Żninie do Gdańska, stempel nadawczy Żnin z 23.11, kasownik odbiorczy i nadawczy z 25.XI "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "k"; formularz wydany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów o sygnaturze MP.iT.52 (I 922) 1000 000, z napisami po polsku i francusku; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
38881

1935 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska opłacony polskim znaczkiem, opłata według taryfy jak za papiery handlowe z odpowiednim stemplem na froncie listu.

240 PLN
38882
Fi.11, 280

1936 Port Gdańsk, polecony list zleceniowy z Gdańska 27.11.36 do Gdyni, mieszana frankatura ze znaczkiem bez nadruku dla poczty polskiej w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy, fotoopinia Gruber.

400 PLN
38883
Fi.15, 25, 26, 27
Mi.18, 28, 29, 30

1936 Port Gdańsk, ładnie frankowany znaczkami różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 14.IX z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gdyni; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "e", odmiana z pękniętą górną poprzeczką mostka; czarny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1e"; na odwrocie kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

360 PLN
38884
Fi.26-8

1936 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

25 PLN
38885
Fi.26-28
Mi.29-31I

1936 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (I), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Kalinowski.

60 PLN
38886
Fi.288I
Mi.309I 

1936 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list zleceniowy wysłany 3.IX z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Ostrowa Wielkopolskiego; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No1" z wyróżnikiem "e"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1e"; na odwrocie kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

600 PLN
38887
Fi.Cp2C

1936 Port Gdańsk, polska karta pocztowa (M/S Piłsudski) z przedrukiem, hasło propagandowe - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!"; niewielki nakład, przedruku dokonano na zaledwie 50.000 kart z 3 różnymi hasłami; gwarancja Schmutz.

700 PLN
38888
Fi.KO3, 26-28
Mi.29-31I 

1936 Port Gdańsk, karnet - "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA", seria znaczków wydania przedrukowego skasowana stemplem okolicznościowym w kompletnym, rozłożonym karnecie; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
38889
Fi.28, 29
Mi.31I, 32 

1937 Port Gdańsk, seria "widokowa" z przedrukiem, frankatura dwukolorowa, list zleceniowy wysłany 28.VIII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Ostrowa Wielkopolskiego; znaczki unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "i"; czarny stempelek polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
38890

Fi.29, 30

1937 Port Gdańsk, luzaki z serii w czworoblokach.

30 PLN
38891
Fi.29-31

1937 Port Gdańsk, seria.

35 PLN
38892
Fi.29-31
Mi.31II-33

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Kalinowski.

60 PLN
38893
Fi.31
Mi.31II 

1937 Port Gdańsk, seria "widokowa" z przedrukiem, 25 gr znaczek z silnie przesuniętą perforacją poziomą i pionową - frankatura pojedyncza, list wysłany 29.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Tczewa; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "a"; koperta firmowa "Bank Kwilecki, Potocki i Ska Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku"; doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN
38894
Fi.Ck7, 28, 29, 285I
Mi.31I, 32, 306I, 31

1937 Port Gdańsk, frankatura mieszana - POLSKA KOPERTA (całostka) + znaczki wydania przedrukowego + znaczki polskie bez przedruku, ekspresowy list polecony wysłany 9.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaki opłaty unieważnione kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "i"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1k"; na odwrocie kasownik odbiorczy 10.6; karty bez przedruku użyte w Polskim Urzędzie w Gdańsku spotykane są sporadycznie, użycie koperty jest prawdopodobnie unikalne; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

1 800 PLN
38895
Fi.Cp3c

1937 Port Gdańsk, polska karta pocztowa (Lwów Uniwersytet) z przedrukiem, hasło propagandowe - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!"; niewielki nakład, przedruku dokonano na zaledwie 50.000 kart z 3 różnymi hasłami propagandowymi; idealny stan zachowania; gwarancja Korszeń.

500 PLN
38897
Fi.32
Mi.34 

1938 Port Gdańsk, FDC - 20 rocznica odzyskania niepodległości, 5 gr znaczek na karcie pocztowej ostemplowany grzecznościowo 11.XI w pierwszym dniu obiegu w Polskim Urzędzie Gdańsk 1; znaczek unieważniony kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "i".

80 PLN
38898
Fi.34

1938 Port Gdańsk, 20. rocznica odzyskania niepodległości, parka z silnie przesuniętą perforacją pionową i poziomą. Rzadkie w tym wydaniu.

100 PLN
38899
Fi.34 Mk
Mi.36 

1938 Port Gdańsk, 20 rocznica odzyskania niepodległości, marginesowy znaczek za 25 gr. ze znacznie przesunietym rysunkiem, ślad podlepki na dolnym marginesie, znaczek w pieknym stanie.

150 PLN
38900
Fi.299
Mi.320

1938 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.1 - list polecony wysłany 5.VIII z Warszawy; na odwrocie kasownik odbiorczy z 6.VIII - "POLSKI URZĄD P.-T. GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "b" odmiana powstała poprzez całkowite zużycie beleczek mostka; również na odwrocie nalepka kontroli dewizowej; koperta firmowa "S.ROSSET MAKLER PRZYSIĘGŁY Giełdy Zboż.-Tow. w Warszawie WARSZAWA, CEGLANA 17."; walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN
38901
Fi.Cp4

1938 Port Gdańsk, 20 rocznica odzyskania niepodległości, czysta karta wydania definitywnego, bardzo dobry stan zachowania (Fi.200.-).

150 PLN
38902
Fi.KO5

1938 Port Gdańsk, "WESOŁYCH ŚWIĄT" - kasownik okolicznościowy idealnie odciśnięty 24.XII na widokówce z życzeniami świątecznymi do Poznania; opłata niezgodna z taryfą, ale, co rzadkie, karta pochodzi z oryginalnego obiegu pocztowego; gwarancja Krawczyk.

300 PLN
38903

1938 Port Gdańsk, list polecony z Gdańska 13.5.38 do Łaska, mieszana frankatura znaczków polskich i znaczka dla urzędu pocztowego Port Gdańsk.

250 PLN
38904
Fi.29, 30

1939 list z rzadkim kasownikiem okolicznościowym Ogólnopolskiego Zjazdu Śpiewaczy w Gdańsku 4-6.VI.39.

300 PLN
38905
Fi.299
Mi.320 

1939 Port Gdańsk, marszałek Edward Śmigły-Rydz, polski znaczek użyty w Gdańsku (dopłata na liście Mi.120 euro), gwarancja Korszeń.

30 PLN