The auctions ends in:

Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
31876
Fi.380-85
Mi.414-19 

1945 Warszawa oskarża, lokalnie perforowana seria czysta, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
31877


Fi.381
Mi.415 

1945Warszawa oskarża, narożny czworoblok z brakiem fragmentu obrazka na narożnym znaczku, lekko uszkodzona guma w narożniku, osobliwe.

275 PLN
31878
Fi.381
Mi.415 

1945 Warszawa oskarża, znaczki z kasownikami prowizorycznymi.

15 PLN
31879
Fi.381 B1
Mi.415 

1945 Warszawa oskarża, znaczek z błędem "belka w oknie".

20 PLN
31880
Fi.381 B1
Mi.415 

1945 Warszawa oskarża, znaczek z błędem "belka w oknie" z numerem walca na marginesie.

50 PLN
31881
Fi.381 B1
Mi.415 

1945 Warszawa oskarża - katedra Św.Jana, narożny znaczek za 3 zł. z błędem na poz.41 "belka w oknie", blok legitymacyjny W.XXVI., gwarancja Korszeń.

100 PLN
31882
Fi.381 B1
Mi.415 

1945 Warszawa oskarża, blok legitymacyjny, dolny znaczek z błędem "bomba w oknie".

40 PLN
31883
Fi.383
Mi.417 

1945 Warszawa oskarża, 6 zł w kolorze szaroczarnym - frankatura pojedyncza, list wysłany 24.VI.1946 z miejscowości Ostródy do Erlangen w Niemczech, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym OSTROD; cenzury: polska zagraniczna 3037 i amerykańska.

150 PLN
31884
Fi.383
Mi.417 

1945 Warszawa oskarża, 6 zł - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 6.V.1946 z Lublina do Piaseczna, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym typu lubelskiego; przesyłka dosłana do Warszawy, na odwrocie kasowniki odbiorcze Piaseczno 8.V i Warszawa 14.V; dobry stan zachowania.

60 PLN
31885

Fi.383
Mi.417 

1945 Warszawa oskarża, blok legitymacyjny.

30 PLN
31886

Fi.383
Mi.417 

1945 Warszawa oskarża, blok legitymacyjny.

30 PLN
31887
Fi.384
Mi.418 

1945 Warszawa oskarża, 8 zł - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 28.7.1946 z urzędu Gdańsk 2 do miejscowości Jabłonowo Pomorskie, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "CZŁONEK LIGI MORSKIEJ TO BOJOWNIK O POLSKIE MORZE"; kasownik odbiorczy na odwrocie (Myślicki 46 037).

50 PLN
SOLD
31888
Fi.386
Mi.413 

1945 FDC - "Kongres Związków Zawodowych".

80 PLN
31889
Fi.386
Mi.413 

1945 karnet - "Kongres Związków Zawodowych".

70 PLN
31890
Fi.386
Mi.413 

1945 VII Kongres Związków Zawodowych - znaczek skasowany 20.XI na okolicznościowej karcie.

80 PLN
31891
Fi.386
Mi.413 

1945 Kongres Związków Zawodowych, oryginalnie kasowany znaczek za 1,50+8,50 zł., gwarancja Schmutz.

60 PLN
31892
Fi.386
Mi.413 

1945 VII Kongres Związków Zawodowych, okolicznościowy karnet.

40 PLN
31893
Fi.386
Mi.413 

1945 Kongres Związków Zawodowych, kartka okolicznościowa Kongresu.

25 PLN
31894

Fi.387
Mi.420 

1945 115. rocznica Powstania Listopadowego, czworoblok.

60 PLN
31895
Fi.387
Mi.420 

1945 115. rocznica Powstania Listopadowego.

10 PLN
31896
Fi.387s
Mi.420 UMw 

1945 Powstanie Listopadowe, parka znaczków za 10 zł. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis Schmutz.

6 000 PLN
31897

1945 miejscowy druk sądowy z Rawicza 20.6.45, prowizoryczny kasownik Rawicza, stempel opłaty kredytowanej i stempel cenzury wojskowej nr 2172.

120 PLN
31898

1945 poświadczenie zwrotne z Tarnowa ze stemplem biura podawczego Tymczasowego Zarządu Pocztowego w Województwie Krakowskim, stempel cenzury wojskowej nr 1670.

70 PLN
31899

1945 kartka z poczty polowej 83825 do poczty polowej nr 28279 zwolniona z opłaty pocztowej, stempel cenzury wojskowej nr 952.

120 PLN
31900

1945 kartka wysłana z poczty polowej 382461 do Głubczyc, przesyłka zwolniona z opłaty ze stemplem "Wojskowe bezpłatne" i stemplem cenzury wojskowej nr 980, widokówka z kolejka na Gubałówkę.

120 PLN
31901

1945 kartka z poczty polowej 52156 do Krakowa zwolniona z opłaty pocztowej, stempel cenzury wojskowej nr 1096.

120 PLN
31902

1945 miniaturowy miejscowy list z Warszawy 29.3.45, prowizoryczny kasownik up Warszawa 23, opłata gotówkowa, na odwrocie stempel cenzury wojskowej 229.

120 PLN
31903

1945 Opłata kredyt. rozp. RKTTN11, urzędowy list polecony, wysłany 4.IX z miejscowości Gidle do Wałbrzycha; jako datownik użyto zaadaptowany kasownik z okresu Generalnego Gubernatorstwa; zwraca uwagę podwójna pisownia Wałbrzych (Waldenburg) i niemiecki dopisek "Amtsgericht"; koperta dwukrotnie użyta (nicowana).

150 PLN
31904

1945 list opłacony gotówką, wysłany miejscowo 6.II w Radomsku.

60 PLN
31905
Fi.362
Mi.393

1945 "I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PRACOWNIKÓW POCZTY I TELEKOMUNIKACJI w POZNANIU 16.VI.45" Poznań 1, znaczek na karcie skasowany okolicznościowo (Myślicki 45 002 + 201).

20 PLN
31906

1945 Opł. Kredyt. Rozporz. R.K.T.T. Nr.11, urzędowy list polecony, wysłany 20.X z Katowic do Warszawy, kasowniki odbiorcze; zwraca uwagę służbowe wykorzystanie koperty z okresu okupacji.

60 PLN
31907

1945 Opłata kredytowana rozp. R.K.P.T. Nr.11, urzędowy list miejscowy nadany 30.VIII w Warszawie.

30 PLN
31908

1945 Opłata pocztowa kredytowa, urzędowy list polecony wysłany 28.VIII z Rzeszowa do Ministerstwa Przemysłu w Warszawie, kasowniki odbiorcze; zwraca uwagę urzędowe zastosowanie zaadaptowanej, unarodowionej erki z okresu Generalnego Gubernatorstwa !!!

120 PLN
31909

1945 nieopłacony list wysłany 22.VIII z Łodzi do Warszawy, list "przeszedł" w Łodzi, a dopłatę 2 zł naliczono w Warszawie.

40 PLN
31910

1945 telegram wysłany z Koła do Sompolna w dniu 18.VIII o godzinie 16:10, odebrany o godzinie 17, zwraca uwagę użycie prowizorycznego, niemieckiego, formularza; bardzo dobry stan zachowania.

W związku z dużą ilością depesz gratulacyjnych otrzymanych z okazji ślubu i wesela, odbywających się w Sompolnie w dniu 30.VII, na poczcie wyczerpał się zapas polskich blankietów i sięgnięto po druki niemieckie; warto dodać, że panna młoda p.Maria Hubówna w czasie wojny, była tzw. "mateczką wojenną", organizującą pomoc dla polskich jeńców, których rodziny nie były w stanie wysyłać paczek, a przede wszystkim prowadziła z wieloma jeńcami korespondencję dla podtrzymania ich na duchu.

100 PLN
31911

1945 list z poczty polowej 70621 do Warszawy, stempel cenzury wojskowej 235, gwarancja Korszeń.

90 PLN
31912

1945 list urzędowy z Rzeszowa 17.2.45 do Tarnobrzega, stempel cenzury wojskowej 178, gwarancja Korszeń.

65 PLN
31913

1945 list z poczty polowej nr 65606 do Bydgoszczy, na odwrocie polski stempel cenzury wojskowej nr 155.

40 PLN
31914

1945 kartka polecona z Uralu do Glinnika Mariampolskiego, stempel cenzury wojskowej radzieckiej i polskiej nr 1469, na odwrocie słabo odbity kasownik prowizoryczny Glinnika Mariampolskiego, fotoatest Walocha.

550 PLN
31915
Fi.Cp92

1945 kartka z Siepraw 11.8.45 do Świątnik Górnych, hasło propagandowe 5, stempel cenzury wojskowej 1957.

120 PLN