The auctions ends in:

Lot # 12338
Close:
Start price: 8 000 PLN
Current price: 8 000 PLN
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
Description

1941 PAWLISZCZEW BOR Z DOPŁATĄ WE FRANKACH I CENTYMACH !, przesyłka z obozu do Płocka, nadawca - Tadeusz Jabłczyński we wrześniu 1939 był w Junackich Hufcach Pracy, wraz z grupą żołnierzy i kolegów pod koniec września nie chcąc trafić do niewoli przekroczył granicę litewską i został internowany; przebywał najpierw w Olicie (Alitas), a następnie w Wiłkomierzu (Ukmerge); po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną wraz z innymi internowanymi w lipcu 1940 trafił do Pawliszczew Boru, w tym czasie był cywilem, co w obozach oficerskich zdarzało się rzadko, zesłano go do łagru na dalekiej północy; stamtąd udało mu się dotrzeć do armii gen.Andersa, poległ 17 maja 1944 pod Monte Cassino na dzień przed kapitulacją Niemców, miał 25 lat;

zakamuflowany adres nadawcy - numer skrytki pocztowej w Moskwie "pocztowyj jaszczik 11-R/43", na froncie fioletowy stempelek w ramce "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК No 11" i datownik moskiewski "MOSCOU ETRANGER" z -5.2.41, list nie został opłacony i ma na froncie adnotację o dopłacie "T58c (kwota wyrażona we frankach i centymach)" - według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o przywileje pocztowe była pewna różnica pomiędzy jeńcami i byłymi internowanymi. Ci pierwsi musieli płacić porto, ci drudzy - nie. Byli internowani, podobnie jak jeńcy, musieli dostarczać swą korespondencję do komendantury, ale bez znaczków pocztowych. Niewykluczone, że sami więźniowie poinformowali komendanturę obozu, że w czasie internowania na Litwie czy Łotwie ich korespondencja była wolna od opłat pocztowych i ta wyraziła zgodę na deponowanie nie ofrankowanej korespondencji. Przywilej ten był jednak iluzoryczny ponieważ korespondencja nie była znakowana jako pochodząca od jeńca czy internowanego. Skutkiem tego korespondencja adresowana na tereny ZSRR była zazwyczaj traktowana jako nie opłacona z zastosowaniem dopłaty i kar. Nieofrankowana korespondencja kierowana za granicę czasami traktowana była jako nie opłacona, a czasami dostarczano ją do adresata bez pobierania stosownych opłat"; na odwrocie zalepka cenzury niemieckiej wraz ze stemplem wirnikowym odciśniętym również na froncie; przejmujące świadectwo poplątanych wojennych "polskich dróg"; wyjątkowo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Photo
Auction
Current price: 8 000 PLN
Minimum price 8 000 PLN

The system will automatically bid for you, up to the maximum amount entered right. If another participant bids above your current bid, the system will automatically bid on your behalf with the minimum amount in excess of the current bid.

PLN

USD: ~2 416.92

GBP: ~1 702.13

EUR: ~1 951.22

If you find this lot interesting, but do not wish to bid it, press the button. The lot will be included in a special list that allows you to check later the bidding of the lot.